SÅDAN FØDTES FSK

FSK’s første formand fortalte ved klubbens 15 års jubilæum i 1988 om dens oprettelse og første leveår.
Vi gengiver beretningen her.

Sådan blev FSK “født”
En mørk og blæsende novemberaften i et lille kvistværelse i Ejby Ungdomsklubs lokaler på Æblegyden i Indslev/Tårup blev FSK eller rettere Fjelsted Knallert Klub “født”.

Ca. en snes mennesker var samlet i det lille lokale, for at stifte klub omkring en knallertbane, der allerede havde eksisteret i 3 år. Heraf 2 år under ungdomsklubben Nuser og 1 år under SMO.

Det var på denne aften fortrinsvis kørere og forældre, der kunne indtegne sig som medlemmer i denne nye klub.

I dag er der kun 2 medlemmer som har stået alle årerne igennem sammen med FSK. Disse er Carsten Sørensen og Carl Andreasen.

Carl Andreasen er stadig aktiv i klubben. Han er speaker ved mange af FSK´s matcher og dette er altid spændende, da Carl stadig kan huske ufattelig mange detaljer om såvel kørere, mesterskaber, forældre og hændelser generelt i FSK og endog helt tilbage, til den tid hvor det hele startede. En imponerende “historiebog”, vi har iblandt os og er meget stolte af.

Før det hele begyndte
Efter kommunesammenlægningen i 1970 kappedes de forskellige kommunalråd om at diskutere oprettelse af kommunale knallertbaner, for at få “unge fartglade væk fra gade og vej”.

Inden denne diskussion rigtig nåede til Ejby, henvendte Carl Andreasen sig til lederen af Ejby Ungdomsklub, for at bidrage ved oprettelsen af en kommunal speedwaybane for knallertkørere.

I foråret 1971 meddelte kommunen at man havde fundet et areal i Fjelsted, i Arly og Hanne Jensen´s gamle frugtplantage. Hanne Jensen er i dag æresmedlem i FSK og følger ivrigt med i hvad der sker i klubben i en alder af snart 86 år.

Carl Andreasen, som i øvrigt også er æresmedlem i dag, var dengang aktiv speedwaykører, og han blev ansat til at varetage opstarten af dette projekt under ungdomsklubbens vinger.

Denne knallertspeedwaybane var den første i Danmark/verden, men situationen i 1971 var den, at antallet af speedwayinteresserede i hele det vestfynske område kunne tælles på en hånd.

Heldigvis tiltrak nyhedens interesse nogle af kommunens unge til banen, som havde åbent 2 aftener om ugen i sommeren 1971.

I 1972 måtte Carl Andreasen melde fra som leder grundet arbejde og egen sport, men blev erstattet af en anden fra ungdomsklubben. Der gik dog kun til 1973 før kommunen spurgte Carl om han ville tage roret igen. Alternativet var at lukke banen. Carl sprang til efter betænkningstid og stillede den betingelse at han ingen løn ville have og at klubben kunne komme ind under DMU. Resultatet blev at banen kom til at køre under SMO´s navn og under Carls ledelse i sæson 1973.

På dette tidspunkt var der en nystartet knallertklub i Middelfart, og SMO havde også 50cc-kørere, der kørte på den 650 meter lange Fangelbane. Også enkelte steder i Jylland kørte man på knallerter på speedwaybanerne.

Carl kontaktede alle disse klubber, og på et møde i Ejby blev man enige om at starte en knallertturnering mellem 4 jyske og 3 fynske klubber.

De 2 bedste jyske hold + 2 bedste fynske hold gik til DM holdfinale i Middelfart. Den individuelle finale skulle køres i Fjelsted.

NUSERNE under primitive forhold
Tilbage i FSK, hvor det første NUSER-hold, opkaldt efter ungdomsklubben NUSER, stod parat med deres 4 1⁄2 og 7 1⁄2 HK Minarellier til at tage kampen op i den fynske turnering.

Carsten Sørensen, Hans Halskov, Finn Larsen, Bent Nielsen og Mikael Brødsgård var pionerer på det NUSER-hold, der de første 15 år vandt medaljer i turneringen.

Inden sæson 1973 kunne starte måtte jord/grusvolde på banen rettes op, træerne på inderbanen måtte fældes og der blev samlet sten – mange sten. Derudover blev der fyldt jord i en fordybning beliggende på langsiden modsat starten. Der blev lavet en tank på hjul til vanding af banen.

Slæbning af banen foregik med personvogn eller varevogn med sammentømrede jernbanesveller
som slæb.

Dommerfunktionen, startmastergerningen, tidtagning samt listeføring, blev ofte varetaget af en og samme person ved starten, hvor der var spændt en gummisnor over. Primitive forhold vil nogle måske sige, men glæde, entusiasme, viljestyrke og toppræstationer var fremherskende hos disse 5 personligheder som udgjorde FSK´s første kørerstab.
NUSERNE blev nr. 2 i den fynske turnering efter Odindrengene, og ved holdfinalen i Middelfart, blev de overraskende nr. 2 efter en formidabel præstation.

1500 tilskuere til individuelt DM i FSK 1973
Efter stor pressedækning ved de forskellige knallertløb var der d. 1. september 1973 lagt op til en større begivenhed – nemlig det individuelle DM som Fjelsted stod som arrangør af.

Publikumstilstrømningen ville ingen ende tage. Næsten 1500 tilskuere dannede en bred ramme om løbet, hvor repræsentanter fra kommunen og DMU var tilstede.

Alf Busk vandt dette knallertræs, mens FSK´s Bent Nielsen blev nr. 4.

Dette løb gav knallertspeedway et kæmpe løft, som kunne mærkes flere år efter. Løbet gav også et stort overskud, som dannede økonomisk grundlag for den klub der blev stiftet godt 2 mdr. senere i det lille kvistværelse i Indslev/Tårup. Starten på 70´ernes speedwayeventyr og en lang periode som landets største speedwayklub var grundlagt.

Minispeedway-sportens vugge stod i Fjelsted, med nøglen til en stor fremtid for Fjelsted og dansk speedway i øvrigt.

Ovenstående er Carl Andreasens egen fortælling om FSK´s fødsel. Fortællingen blev bragt i klubbladet Comet´en i 1988, da minibanen fyldte 15 år.
Carl Andreasen var formand i FSK i årene 1973-1981.