FJELSTED SPEEDWAY

PARKERING

Tilkørsel til Fjelsted Speedway Center.
Publikumsindgang
Ryttergårde – parkering kun for kørere
Der er masser af pladser på den officielle P-plads – og det er oven i købet GRATIS!
Parkering langs tilkørselsvejene er ikke tilladt!
Ingen indkørsel (servicevej)

PARKERINGSREGLER

  • Der må kun parkeres på de anviste P-pladser
  • Parkering er ikke tilladt uden for klubens område, herunder langs de tilstødende veje og hos Munck. (Vi har modtaget naboklager)
  • Ulovligt parkerede biler vil omgående blive fjernet af Falck for ejerens regning