Ny ansvarlig koordinator på minibanen…

Info til alle.

Bestyrelsen i Fjelsted Speedway Klub har dags dato besluttet at Heidi Jaenicke-Harpsøe bliver ansvarlig/koordinator på minibanen i Fjelsted.

Al henvendelse omkring minibanen skal fremadrettet ske til Heidi.

Heidi.jaenicke@hotmail.com eller på tlf. 27247732

Med venlig hilsen
Formand i FSK
Michael Harpsøe