FORÆLDRE EN SELVFØLGE

Speedway er lidt af en familiesport – også selv om det kun er et enkelt medlem eller to, som er aktive kørere. I mange tilfælde er der endda tre generationer med på banen – eller aktive som frivillige hjælpere.
Hvis du er under 18 år, skal mindst en af dine forældre eller værge iøvrigt være medlem.

Klubben er baseret på indsatsen fra frivillige trænere, ledere og medlemmer. Uden disse er der ingen klub.
På begge baner er såvel kørernes som forældrenes indsats påkrævet. Det kan være såvel små som større opgaver der skal løses. Man forpligter sig selvfølgelig kun i det omfang, man selv ønsker; men
det forventes dog, at der ydes nogen indsats året igennem.