2015 som testår for 250 cc i Danmark

2015 som testår for 250 cc i Danmark

SK Speedway har fået en række henvendelser vedrørende 250 cc klassen, som SK speedway hermed besvarer:

250cc i Danmark i 2015

Vi kan fra SK’s side forstå, at der en udbredt misforståelse omkring 250cc. Dette til trods for, at emnet blev forklaret ved seneste klubleder seminar.
Jeg skal derfor her redegøre for, hvad SK’s intentioner er med 250cc i 2015.

Fakta er at 85cc, til trods for mange års bearbejdning fra Danmarks side, ved at blive afviklet i de lande vi håbede på ville adoptere denne klasse. 85cc er derfor, desværre på vej tilbage til igen at blive et dansk fænomen. Mange kan måske huske at flere lande meldte fra til YGT 85cc i 2014 og vi stod således meget alene om deltagelse ved dette FIM mesterskab. Der er dermed ikke meget der tyder på, at YGT vil forsætte og det er mest sandsynligt, at FIM indenfor de næste 2-3 år ikke længere vil have et YGT i denne klasse. Tilbage vil så udelukkende være et dansk mesterskab.

Fakta er også, at en 250cc klasse er under opbygning og vokser i de øvrige speedway nationer vi sammenligner os med. DK og Sverige var de eneste lande der ikke deltog ved VM i 2014. FIM har de seneste år lagt pres på os, for at få os til at stille op i denne klasse. Vi har indtil nu sagt nej tak.

Vi har nu i SK og DMU, med baggrund i den udvikling 85cc har taget, truffet den beslutning, at vi godt vil være meget klogere inden vi træffer en endelig beslutning om, det er en klasse vi ønsker at have i Danmark. Der er således ingen sammenhæng mellem turneringsplanlægningen for 2015 og de 250 cc test vi planlægger for 2015.
Vi har derfor besluttet at bruge 2015 som TEST ÅR uden turneringsaktiviteter.

Det betyder, at vi bruger 2015 på at blive kloge på:

  1. Sikkerheden – skal vi tilbyde vores børn i sporten, at kunne starte i denne klasse allerede når de er 13 år, som FIM har godkendt?
  2. Økonomien – hvad koster det rent faktisk at køre i denne klasse. Indkøb, driftsomkostninger, etc.
  3. Miljø – hvad vil det kræve af miljø godkendelser for at afholde træning og løb i denne klasse?

Ovenstående og mange flere spørgsmål vil vi have fakta på, når sæsonen er færdig.

For at få det bedst mulige beslutningsgrundlag, har vi sammensat en gruppe af folk til at hjælpe os med dette arbejde. Gruppen består af Svend Jacobsen, Erik Gundersen, Anders Secher, Ivan Bjerre (JAWA), Steen Porsing (GM) og undertegnede.

Vi har ligeledes tidligt i forløbet spurgt vores nuværende 85cc verdensmester, Mads Hansen om han ville være med i projektet, som test kører INDEN projektet skulle løbe af stablen i 2015.

I 2015 vil I derfor opleve, at 250cc vil være med under nogle 85cc samlinger samt nogle U17 samlinger Erik Gundersen vil holde rundt omkring i landet. Kørerne vil her få tilbudt, at prøve denne klasse under ordnede forhold og under skarpt opsyn af personer fra ovenstående gruppe.
Gruppen vil løbende evaluere udviklingen og give os feedback på de 3 ovenstående punkter. Feedback fra gruppen skal sikre, at vi fra SK’s side kan træffe en beslutning om 250cc baseret på fakta i stedet for på tro, holdning og meninger, som vi udelukkende har i dag.

Lad mig til sidst understrege en gang for alle. 250cc skal IKKE erstatte 85cc. 250cc vil, hvis den altså indføres, ses som et ekstra tilbud. FIM har på nuværende tidpunkt sat aldersgrænsen til 18 år. Hvis og jeg siger igen, hvis den indføres, er det klart vores holdning, at man skal kunne køre i denne klasse resten af den tid man ønsker at køre Speedway. Der kommer således ingen øvre aldersgrænse på denne klasse.

Vi håber med ovenstående, at have givet et klart billede af, hvad intentionen er med 250cc i Danmark i 2015.

Skulle der være spørgsmål, står vi naturligvis til disposition

På vegne af SK

Stefan Kristjansson
Formand